ต้นไม้หายาก นิยมปลูกบริเวณที่พัก อาศัย หรือ รีสอร์ท เพื่อความเป็น สิริมงคล

Tag: ต้นไม้หายาก