ต้นไม้หายาก

ต้นไม้หายาก เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกตามที่พักอาศัย หรือบริเวณบ้าน เนื่องจาก มีความเชื่อว่าจะสร้างความเป็นศิริมงคล กับผู้อาศัยแล้ว ยังส่งเสริมหนุน โชคลาภ อีกด้วยต้นบุญนาค