พลังแห่ง ต้นไม้มงคล เข้าใจต้นไม้มงคลของไทย

“ต้นไม้มงคล” เป็นมากกว่าต้นไม้ สำหรับในประเทศไทย มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเภณี ศาสนา ฮวงจุ๊ย ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ในบทความนี้

ในประเทศไทย “ต้นไม้มงคล” หรือต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล และมี ความเชื่อของสังคม ในประเทศไทย เชื่อกันว่าต้นไม้เหล่านี้มีพลังทางจิตวิญญาณและให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของที่อาศัย หรือสถานที่ปลูกบริเวณนั้นๆ เรามาดูความสำคัญทางวัฒนธรรมของต้นไม้เหล่านี้และบทบาทของต้นไม้เหล่านี้ในสังคมไทยกันดีกว่า

Table of Contents

“ต้นไม้มงคล” คืออะไร?

นอกจากสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว ยังมีต้นไม้ขนาดเล็ก และต้นไม้ประดับที่นิยมปลูกบริเวณ บ้านที่พักอาศัย พร้อมยังได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากจะทำให้สวยงามแล้ว ยังทำให้บรรยากาศ บริเวณนั้นๆ น่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้น สร้างความสบายใจ สร้างความสวยงาม ตกเเต่งบ้าน ให้น่าอยู่ และยังนำโชคลาภมาให้แก่เจ้าของและผู้อาศัยนั้นๆด้วยครับ

“ต้นไม้มงคล” เป็นต้นไม้มงคลของไทยที่เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์คุ้มครองผู้ที่แสวงหา ต้นไม้ชนิดนี้มักพบตามวัด ศาลเจ้า และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั่วประเทศ พวกเขาถือเป็นสิ่งมีชีวิตและได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความศรัทธา สูงจากคนไทย

ประเภทของ ต้นไม้มงคล

ประเภทของต้นไม้มงคลนั้น มีหลายชื่อเเละหลากหลายอย่างมากแบ่งตามความเชื่อเเต่ละภาคของประเทศไทย อย่างเช่น ต้นล่ำซำ มีชื่อเรียกอีกอย่างคือ ต้นหูหนู เป็นต้น ดังนั้นต้นไม้ เหล่านี้จึงจัดได้สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ต้นไม้ประดับประเภทยืนต้น ได้เเก่ ต้นกันเกรา ต้นลำซำ ต้นไม้ประดับต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นช้อนเงินซ้อนทอง เป็นต้น

ต้นล่ำซำปลูกบริเวณบ้าน