ต้นยางนา


ต้นยางนา (Dipterocarpus alatus) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในวงศ์ Dipterocarpaceae พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นยางนาสามารถสูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนก ดอกสีขาวอมเหลือง ผลเป็นฝักแบน เมล็ดมีปีก

ต้นยางนาเป็นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน เชื่อว่าการปลูกต้นยางนาจะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ต้นยางนายังเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไม้อื่นๆ ยางไม้จากต้นยางนายังใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

ลักษณะของต้นยางนา

ต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนก ดอกสีขาวอมเหลือง ผลเป็นฝักแบน เมล็ดมีปีก

ประโยชน์ของต้นยางนา

ต้นยางนาเป็นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน เชื่อว่าการปลูกต้นยางนาจะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ต้นยางนายังเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไม้อื่นๆ ยางไม้จากต้นยางนายังใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

การปลูกต้นยางนา

ต้นยางนาสามารถปลูกได้ทั่วไป ชอบดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด ต้นยางนาจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน

การขยายพันธุ์ต้นยางนา

ต้นยางนาสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง

การใช้ประโยชน์จากต้นยางนา

ต้นยางนามีสรรพคุณทางยามากมาย สามารถใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหวัด โรคภูมิแพ้ ฯลฯ ยางไม้จากต้นยางนายังใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

การปลูกต้นยางนาเป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาว สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก การปลูกต้นยางนาจึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

การปลูกต้นยางนาเป็นการปลูกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ต้นยางนาเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ ไม้จากต้นยางนาสามารถนำมาใช้ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไม้อื่นๆ ยางไม้จากต้นยางนายังใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย การปลูกต้นยางนาจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

การปลูกต้นยางนาเป็นการปลูกเพื่อความสุข

ต้นยางนาเป็นไม้ที่มีความสวยงาม ร่มรื่น การปลูกต้นยางนาไว้ที่บ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสวยงามและร่มรื่นให้กับสถานที่นั้นๆ การปลูกต้นยางนาจึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสุขให้กับผู้คน

สรุป

ต้นยางนาเป็นไม้มงคลและไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ ต้นยางนามีสรรพคุณทางยามากมาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การปลูกต้นยางนาจึงเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม